Dostawa zamówionych towarów  obecnie jest realizowana za pomocą usług firm kurierskich takich jak DHL, DPD,  Dostawa towarów realizowana jest na obszarze całej Polski  oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Zamówienia realizujemy w terminie 14 dni roboczych, w niektórych przypadkach czas ten może sie wydłużyc, 

ale o tym  fakcie klient zostanie poinformowany.

Koszt dostawy  jest darmowy na terenie całego kraju, suma kosztów transportu, opakowania i kosztów logistycznych jest całkowicie pokrywana przez naszą firme.

W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.