Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Produkty najlepiej sprzedające się
Najnowsze produkty

Dostawa zamówionych towarów  obecnie jest realizowana za pomocą usług firm kurierskich takich jak DHL, DPD,  Dostawa towarów realizowana jest na obszarze całej Polski  oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Zamówienia realizujemy w terminie 14 dni roboczych, w niektórych przypadkach czas ten może sie wydłużyc, 

ale o tym  fakcie klient zostanie poinformowany.

Koszt dostawy  jest darmowy na terenie całego kraju, suma kosztów transportu, opakowania i kosztów logistycznych jest całkowicie pokrywana przez naszą firme.

W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.